Najświętsze Imię Jezus
Modlitwy ku czci Najświętszego Imienia Jezus:

 

święty Dominik Guzman
Modlitwy do świętego ojca Dominika:

 

Królowa Różańca
Modlitwy do Maryi, Opiekunki naszego Zakonu:

 

święty Jacek Odrowąż
Modlitwy do świętego Jacka:

 

Święta Zdzisława z Moraw
Modlitwy do św. Zdzisławy z Moraw:

 

Święta Małgorzata Węgierska
Modlitwy do św. Małgorzaty Węgierskiej:

 

Święty Rajmund z Peñafort
Modlitwy do św. Rajmunda z Peñafort: