Trzy najważniejsze dokumenty w jednym miejscu.

Najważniejszym dokumentem, który obowiązuje wszystkich świeckich dominikanów na całym świecie, jest Reguła Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego, zatwierdzona 15 stycznia 1987 r. przez Kongregację ds. Zakonów i Instytutów Świeckich i zmodyfikowana za zgodą Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w dniu 28 stycznia 2019 r.

Z czasem powstała konieczność doprecyzowania pewnych kwestii – regulują je Deklaracje generalne, wydane przez generała Zakonu br. Bruno Cadoré w roku 2019.

Reguła i Deklaracje generalne w prezentowanym tutaj brzmieniu weszły w życie w dniu 24 maja 2019 r.

Oryginalne teksty obydwu dokumentów znajdują się pod tym adresem.

Dla Polskiej Prowincji Zakonu przyjęto także dokument wykonawczy, tzw. Dyrektorium. Obowiązuje ono od 2011 r.