Trzy najważniejsze dokumenty w jednym miejscu.

Najważniejszym dokumentem, który obowiązuje wszystkich świeckich dominikanów na całym świecie, jest Reguła, zatwierdzona 15 stycznia 1987 r. przez Kongregację ds. Zakonów i Instytutów Świeckich.

Z czasem powstała konieczność doprecyzowania pewnych kwestii – dlatego też powstały dwa dodatkowe dokumenty, nazywane Deklaracjami generalnymi, z roku 1987 i 2007 r.

Dla Polskiej Prowincji Zakonu przyjęto także dokument wykonawczy, tzw. Dyrektorium. Obowiązuje ono od 2011 r.