Wspomnienie to posiada własne teksty brewiarzowe. Poniżej prezentujemy hymny na ten dzień.

Na Godzinę Czytań

1. Słodkie wspomnienie Jezusa
Serca napełnia radością,
Lecz ponad słodycz wszelaką
Milsza jest Jego obecność.

2. Żadna też pieśń ani słowo
Nie są wdzięczniejsze dla ucha,
Nic dla umysłu droższego,
Niż myśl o Panu Jezusie.

3. Nadziejo pokutujących,
Jak dobry jesteś dla wszystkich,
Dla tych, co Ciebie szukają
I dla tych, którzy znajdują.

4. Język nie umie wyrazić,
A pismo oddać dokładnie,
Lecz tylko ten, który wierzy,
Wie, czym jest miłość Jezusa.

5. Jezu, bądź naszą radością
I wieczną w niebie nagrodą;
Niech w Tobie trwa nasza chwała
Teraz i po wszystkie wieki. Amen.

 

Na Jutrznię

1. Jezu, Królu przedziwny
I nasz szlachetny Zwycięzco,
O, niewymowna słodyczy,
I upragniony przez wszystkich.

2. Gdy nasze serca nawiedzasz,
Wówczas oświecasz je prawdą,
Marności świata pierzchają,
A miłość wnętrze ogrzewa.

3. Jezu, słodyczy serc naszych,
Ożywcze światło umysłów,
Przewyższasz wszelkie radości
I każde ludzkie pragnienie.

4. Wszyscy poznajmy Jezusa,
Pragnijmy Jego miłości;
Jezusa ciągle szukajmy
Z gorącym serca zapałem.

5. Jezu, niech Ciebie wysławia
Nasz język i obyczaje,
A nasze serca miłują
Teraz i po wieczne czasy. Amen.

 

Na Nieszpory

1. Jezu, Ozdobo aniołów,
I wdzięczna pieśni dla uszu,
Miodzie przedziwny na ustach,
Serca niebiański napoju.

2. Łakną Cię ci, co kosztują
I pragną, którzy Cię piją;
Już nie chcą poza Jezusem
Szukać nikogo innego.

3. Jezu, miłości najsłodsza,
Nadziejo duszy tęskniącej;
Ciebie we łzach poszukuję,
Ciebie przyzywam w mym wnętrzu.

4. Panie, pozostań wraz z nami
I oświeć nas swoim światłem;
Rozpędź ciemności umysłu,
Napełnij ziemię słodyczą.

5. Jezu, zrodzony z Dziewicy,
Nasza najsłodsza miłości,
Tobie i Twemu imieniu
Cześć, chwała i królowanie. Amen.