Polityka prywatności i polityka cookies

Polityka prywatności

1. Zasady przetwarzania danych

Chcemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z prawem i w sposób dla Ciebie przejrzysty. Jeśli zgłosiłeś się poprzez formularz kontaktowy lub umożliwiający zamówienie intencji, poniżej znajdziesz informacje na temat przetwarzania danych, które zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”), powinniśmy Ci przekazać.

2. Administratorzy Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest stowarzyszenie wiernych: Świeccy Zakonu Kaznodziejskiego Prowincji Polskiej, z siedzibą przy ul. Freta 10, w Warszawie (00-227).

3. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • a. kontaktu z Tobą w przedstawionych przez Ciebie sprawach, zamówionych intencjach oraz w odpowiedzi na kierowane do nas zapytania;
 • b. współpracy związanej z naszą działalnością;
 • c. działań promocyjnych związanych z naszą działalnością;
 • d. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów, o których mowa w pkt a) do c) powyżej, jest nam niezbędne do ich realizacji (art. 6 ust 1 pkt b) RODO). Twoje dane będą przetwarzane również na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO). Zależy nam bowiem na dobrej komunikacji z Tobą, na propagowaniu naszej działalności, jak i rozwiązywaniu ewentualnych sporów z nią
związanych.
Podczas organizacji wydarzeń czy spotkań może zdarzyć się, że będziemy przetwarzać np. Twój wizerunek, umieszczając zdjęcia na naszej stronie internetowej i naszych mediach społecznościowych. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu, pisząc do nas na adres e-mail: [email protected]
W niektórych przypadkach będziemy zbierać Twoją zgodę na przetwarzanie Twojego wizerunku (art. 6 ust 1 pkt a) RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a ona sama może być w dowolnym momencie cofnięta, pisząc do nas na adres e-mail: [email protected]

5. Czas przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania i termin przedawnienia roszczeń z nimi związanych.

6. Odbiorcy danych

Możemy przekazywać Twoje dane współpracownikom stowarzyszenia. Twoje dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

7. Twoje prawa

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Prawo do złożenia skargi w urzędzie ochrony danych osobowych

Jeżeli masz zastrzeżenia do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, możesz je zgłosić do odpowiedniego organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Inne istotne informacje dotyczące ochrony prywatności

Podajesz nam swoje dane dobrowolnie, przy czym musimy je zebrać w celach, o których mowa w pkt 1) do 4) powyżej. W przypadku niepodania przez Ciebie danych osobowych oznaczonych w naszych formularzach jako obowiązkowe, nie będziesz mógł zgłosić swojego uczestnictwa. Podanie nieoznaczonych danych jest dobrowolne.
Twoje dane nie będą profilowane i nie będzie wobec Ciebie wydana żadna decyzja oparta na zautomatyzowanym systemie.

10. Kontakt z nami

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mail: [email protected]

 

Polityka cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator: Świeccy Zakonu Kaznodziejskiego Prowincji Polskiej.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:

 • w przeglądarce Internet Explorer
 • w przeglądarce Mozilla Firefox
 • w przeglądarce Chrome
 • w przeglądarce Safari
 • w przeglądarce Opera

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.