Tradycyjna antyfona do św. Jacka, do dziś śpiewana w klasztorach dominikańskich w Polsce (i nie tylko).

Ave florum flos Hyacinthe

 

Ave, florum flos, Hyacinthe,

omni flore purior.

Ave, gemma pretiosa,

cunctis gemmis clarior.

Ave, protector omnium
ad te confugientium.

Ave, caelestis incola:

succurre prece sedula.

O Hyacinthe sanctissime,

o Confessor dulcissime. 

Witaj, Kwiecie nad kwiaty, Jacku,
z wszystkich kwiatów najczystszy!
Witaj, Kamieniu drogocenny,
z wszystkich kamieni najświetniejszy!
Witaj, Opiekunie wszystkich,
do Ciebie się zwracamy!
Witaj, Mieszkańcu niebios;
pospiesz troskliwie z modlitwą!
O, Jacku najświętszy,
o, Wyznawco najsłodszy!