Aby stać się świeckim dominikaninem, trzeba spełnić kilka warunków.

Najlepiej znaleźć kontakt do fraterni najbliższej miejsca swojego zamieszkania. W Polsce działają obecnie 24 fraternie. Warto porozmawiać bezpośrednio z przełożonym fraterni (osobą świecką) lub asystentem (najczęściej – kapłanem dominikaninem).

Każda fraternia ma swój rytm spotkań i swoje zwyczaje – warto poobserwować jej życie przez jakiś czas. Taki kontakt nie oznacza jeszcze konkretnej deklaracji, na to przyjdzie czas po wzajemnym poznaniu się.

Można również kontaktować się bezpośrednio z Radą Prowincjalną – chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Osoby zainteresowane naszą gałęzią Zakonu zachęcamy także do zapoznania się z naszymi dokumentami, które obrazują, na czym polega bycie świeckim dominikaninem.

Dyrektorium obowiązujące w Polsce wymienia warunki, jakie należy spełnić, aby móc zostać przyjętym jako świecki do Zakonu:

Od kandydata wymaga się:
a. umiłowania Kościoła katolickiego i Zakonu Kaznodziejskiego,
b. pozostawania w jedności z Kościołem katolickim, wyrażającego się zdolnością do pełnego uczestnictwa w życiu sakramentalnym,
c. braku przeszkód natury psychicznej do życia zgodnego z wymaganiami Reguły,
d. dojrzałości osobistej, w szczególności zaś katolickiej, wyrażającej się zdolnością i gotowością do życia zgodnego z wymaganiami Reguły,
e. braku przynależności do innego zakonu lub instytutu świeckiego,
f. wieku od 18 do 65 lat; w szczególnie uzasadnionych przypadkach rada fraterni może udzielić zgody na przyjęcie kandydata, który ukończył 65. rok życia.