Wspomnienie to posiada własne teksty brewiarzowe. Poniżej prezentujemy hymn na ten dzień.

Na Godzinę Czytań, Jutrznię i Nieszpory

1. Raduj się, ziemio węgierska,
Przyozdobiona tą perłą,
A Zakon nasz niech z weselem
Wysławia dziś Małgorzatę.

2. Gdy wróg zagrażał ojczyźnie,
Wśród kornych modlitw do Boga
Była złożona w ofierze
Za wolność swego narodu.

3. Skrywając godność królewską
Wstąpiła w bramy klasztoru,
Gdzie częstym postem i chłostą
Niewinne ciało ćwiczyła.

4. Płonąc miłością Chrystusa
I z Nim na zawsze złączona,
Usługiwała pokornie
Cierpiącym braciom i siostrom.

5. Niech wieczna chwała brzmi Bogu,
Ojcu i Jego Synowi
Oraz Duchowi Świętemu
Przez wszystkie wieki bez końca. Amen.