Jej kanonizacji w roku 1995 dokonał św. Jan Paweł II w Ołomuńcu.

Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Święta Matko matek, módl się za nami.

Święty Józefie, módl się za nami.

Święta Zdzisławo, matko świętego życia, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, pełna Ducha Świętego, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, przykładzie dziecięcego posłuszeństwa i szlachetnej dojrzałości, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, wzorze młodych ludzi, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, wierna i miłująca małżonko, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, pełna poświęcenie i miłości matko, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, codzienne uświęcająca swoją rodzinę, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, szczodra wspomożycielko ubogich i potrzebujących, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, ofiarna opiekunko chorych, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, obrończyni uciskanych i poniżanych, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, troskliwa oswobodzicielko więźniów, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, pomocnico prześladowanych, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, łaskawie goszcząca cudzoziemców, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, gorliwa współpracowniczko kapłanów, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, budująca kościoły i przytułki dla chorych, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, pokorna w sądach, radosna we własnej dyscyplinie, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, przeniknięta miłością do Chrystusa i Jego Matki, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, z miłością rozmyślająca Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, szerzycielko prawdziwego chrześcijańskiego pokoju, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, zawsze gotowa do samozaparcia i ofiary, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, wierna córko Kościoła, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, duchowa córko świętego Ojca Dominika, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, chlubo rodzinnych Moraw, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, opiekunko północnych Czech, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, perło czeskiej szlachty, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, sławo i ozdobo Zakonu Kaznodziejskiego, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, sławo i Patronko Jablonnego, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, niebieska Opiekunko narodu czeskiego, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, błogosławiona mieszkanko Jeruzalem niebieskiego, módl się za nami.
Święta Zdzisławo, Opiekunko rodzin, której grób Bóg stale wyróżnia łaskami i cudami, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Proś za nami, święta Zdzisławo.
W. I za naszymi rodzinami.

Módlmy się. Boże, Ty nauczyłeś świętą Zdzisławę potwierdzać miłość ku Tobie w codziennej opiece nad własną rodziną i cierpiącymi bliźnimi, dozwól, abyśmy idąc za jej przykładem, wykorzystywali czas na pełnienie Twojej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.