Wspomnienie to posiada własne teksty brewiarzowe. Poniżej prezentujemy hymny na ten dzień.

Na Jutrznię

1. Któż zdoła godną opiewać cię pieśnią
I sławić twoje życie pełne chwały,
Które oddałaś miłości ubogich,
Święta Zdzisławo?

2. Rodzice dali tobie święty przykład
Miłości Pana naszego Jezusa
I nauczyli ciebie kochać wiernie
Boga samego.

3. Mąż twój szczęśliwy miał w tobie oparcie
I pewną pomoc we wszystkich swych sprawach.
Byłaś mu tarczą i mocną obroną
W życia zmaganiach.

4. W biednych i słabych widziałaś Chrystusa
Dźwigającego ciężar swego krzyża,
Swą dłonią chorym przywracałaś zdrowie,
Martwych wskrzeszałaś.

5. Światłem świętego ojca Dominika
Oświeć dziś cały lud tobie oddany,
Rozgrzej miłością nasze zimne serca,
Święta Zdzisławo!

6. Pomóż miłością żyć w naszych rodzinach,
By mocna wiara nigdy w nas nie zgasła,
A młodzież niechaj ze wszystkich sił wzrasta
W łasce Chrystusa.

7. Chwała niech będzie Odkupicielowi,
Równa cześć Ojcu, co Stwórcą jest świata,
Wraz z Duchem Świętym, który w nas przebywa
Na wieki wieków. Amen.

 

Na Nieszpory

1. Śpiewajmy dzisiaj z radością
Na cześć Zdzisławy szlachetnej,
Co nie przestaje wciąż wspierać
Ojczyzny swej ukochanej.

2. Moraw ta córa przesławna
Towarzyszyła mężowi,
Stając się matką narodu
Przez wszystkich Czechów kochaną.

3. Po życiu pełnym cnych zasług,
Wiekiem podobna do Pana,
Została w niebie przyjęta
Pomiędzy poczet zbawionych.

4. Zdzisławo, pani szlachetna,
Wspomagaj nasze domostwa,
Wypleń z nich wszystko, co dobrym
Sprzeciwia się obyczajom.

5. Rozgrzewaj mocą miłości
Oziębłe serca rodaków
I rany naszej ojczyzny
Ulecz potęgą Jezusa.

6. Naucz nas kochać Chrystusa,
Jedyne świata zbawienie.
O to prosimy pokornie
My, twoi słudzy niegodni.

7. Chryste, nasz Królu łagodny,
I Tobie, Ojcze niebieski,
Chwała niech będzie na wieki
Wraz z Duchem Pocieszycielem. Amen.