W XIV w. zrodził się w naszym Zakonie zwyczaj, by na zakończenie Komplety śpiewać antyfonę do Magnificat o świętym ojcu Dominiku.

O lumen Ecclesiae

 

O lumen Ecclesiae, Doctor veritatis,
Rosa patientiae, Ebur castitatis,
aquam sapientiae propinasti gratis:
Praedicator gratiae, nos junge beatis.

 

O światło Kościoła, Doktorze Prawdy,
Różo cierpliwości, Cedrze czystości,
hojnie rozlałeś wodę mądrości,
kaznodziejo łaski, dołącz nas do świętych w niebie.