Wspomnienie to posiada własne teksty brewiarzowe. Poniżej prezentujemy hymny na ten dzień.

Na Godzinę Czytań i Jutrznię

1. Uczcijmy wszyscy świętego Rajmunda,
Którego czyny sławi się szeroko,
Troszczył się bowiem o wieczne zbawienie
Dla wszystkich ludzi.

2. Dziś świętujemy wielkiego patrona,
Biegłego w boskiej i ludzkiej nauce,
I naśladować chcemy jego życie
Oddane Panu.

3. Słynął z mądrości, którą głosił ludziom,
Przepowiadając i słowem, i czynem,
A mocą cudów przywiódł do Chrystusa
Zbłąkanych ludzi.

4. Z podziwu godną sztuką i pilnością
Zebrał dotychczas rozproszone pisma,
Dawne świadectwa, którymi się Kościół
Niegdyś kierował.

5. Jaśnieje w niebie podwójną koroną
Nauczyciela i wzoru czystości;
Pełen miłości patrzy na wierzących,
Którzy go proszą.

6. Niech będzie chwała i cześć wiekuista
Jednemu Bogu w Przenajświętszej Trójcy;
Niech On nam raczy za sprawą Rajmunda
Darować winy. Amen.

 

Na Nieszpory

1. Uczcijmy wszyscy świętego Rajmunda,
Którego czyny sławi się szeroko,
Troszczył się bowiem o wieczne zbawienie
Dla wszystkich ludzi.

2. On, który zdobył zasłużoną sławę,
Gdy wiódł na ziemi nieskalane życie,
Teraz radośnie wśród orszaku niebian
Wkracza do chwały.

3. Jaśnieje w niebie podwójną koroną
Nauczyciela i wzoru czystości;
Pełen miłości patrzy na wierzących,
Którzy go proszą.

4. Niech będzie chwała i cześć wiekuista
Jednemu Bogu w Przenajświętszej Trójcy;
Niech On nam raczy za sprawą Rajmunda
Darować winy. Amen.