Prezentujemy polski tekst uchwał Kongresu

W dniach 4-10 października 2018 r. w Fatimie odbył się trzeci międzynarodowy kongres świeckich dominikanów. Spotkali się tam przedstawiciele wielu prowincji naszego Zakonu, członkowie Międzynarodowej Rady Fraterni Świeckich Dominikanów (ICLDF), ówczesny generał Zakonu, o. Bruno Cadoré, i ówczesny promotor generalny świeckich w Zakonie, o. Rui Carlos Antunes e Almeida Lopes, a także bracia z kurii generalnej, odpowiedzialni m.in. za formację.

Polską Prowincję reprezentowali Małgorzata Kopczyńska, mistrzyni formacji z fraterni bł. Imeldy w Warszawie na Służewie, oraz Jacek Zejma, ówczesny przełożony fraterni św. Alberta Wielkiego w Krakowie. W spotkaniu w Fatimie uczestniczył także Bogdan Penev, przełożony fraterni św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sofii, która jurysdykcyjnie należy do Polskiej Prowincji Zakonu.

Pierwszy światowy kongres odbył się w 1985 r. w Montrealu. Owocem dyskusji, które miały tam miejsce, był zrewidowany i zatwierdzony przez Stolicę Apostolską tekst Reguły, obowiązującej świeckich dominikanów od 1987 r. Kolejny kongres, po długiej przerwie, odbył się w 2007 r. w Buenos Aires.

Prezentujemy polski tekst akt Kongresu w Fatimie. Chociaż Kongres nie pełni roli prawodawczej, wypracowane tam rozwiązania mogą stanowić dla generała Zakonu podstawę do wydania wiążących postanowień. Owocem Kongresu z 2018 r. stały się m.in. znowelizowane Deklaracje generalne.

Akta Międzynarodowego Kongresu Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego – Fatima, październik 2018 [format PDF]