w związku z przepisami o ochronie danych osobowych

Przedstawiamy klauzulę informacyjną w związku z ochroną danych osobowych, dotyczącą członków fraterni Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego w Polskiej Prowincji tego Zakonu.

Klauzula informacyjna, 21.08.2023 [format PDF]

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego Prowincji Polskiej możliwy jest korespondencyjnie na adres:

Inspektor Ochrony Danych Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego Prowincji Polskiej
Fraternia bł. Bartłomieja Longo przy klasztorze św. Jacka
ul. Freta 10, 00-227 Warszawa

lub drogą elektroniczną: [email protected]