RADA PROWINCJALNA
FRATERNI ŚWIECKICH
ZAKONU KAZNODZIEJSKIEGO

(wybrana 30 września 2023 r. w Korbielowie na czteroletnią kadencję)

przełożony prowincjalny
Arkadiusz Pius BIAŁY (fraternia bł. Sadoka i Towarzyszy męczenników, Łódź)

zastępca przełożonego
Jacek ZEJMA (fraternia św. Alberta Wielkiego, Kraków)

członkowie Rady
Wiara MALDZIEVA (fraternia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Sofia)
Paulina Róża FREJ (fraternia bł. Czesława, Wrocław)
Roman Marcin GÓRSKI (fraternia Matki Bożej Cudownej Opieki, Lublin)

Prowincjalny promotor fraterni świeckich
o. Dariusz Kantypowicz OP

 

Rada prowincjalna:
a. reprezentuje wspólnotę Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego, w szczególności wobec prowincjała,
b. może zgłaszać postulaty na kapitułę generalną i prowincjalną Zakonu,
c. posiada głos doradczy przy mianowaniu promotora prowincjalnego,
d. opiniuje wniosek o powołanie nowej fraterni,
e. zapewnia rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i formacyjnych, np. poprzez wydawanie biuletynu, redagowanie strony internetowej itp.,
f. organizuje doroczne rekolekcje i zjazdy oraz inne wspólne przedsięwzięcia Świeckich w prowincji,
g. utrzymuje kontakt z fraterniami i profesami prywatnymi,
h. zatwierdza i przedstawia prowincjałowi do ratyfikowania i promulgowania Dyrektorium, opracowane przez komisję składającą się z przedstawicieli wszystkich fraterni,
i. przyjmuje inne dokumenty opracowane przez komisję składającą się z przedstawicieli wszystkich fraterni.

Dyrektorium, art. 32