Bez kategorii

Jakąż niepojętą energię musieli mieć w sobie św. Jacek i bł. Czesław, jeśli – pracując przede wszystkim jako wędrowni kaznodzieje – zdążyli w ciągu swojego życia pokryć klasztorami całą Polskę i zapełnić je gorliwymi zakonnikami.