RADA PROWINCJALNA
FRATERNI ŚWIECKICH
ZAKONU KAZNODZIEJSKIEGO

(wybrana 19 września 2015 r.)

 
Rada prowincjalna
 

przełożona prowincjalna
Małgorzata MAZUR (fraternia bł. Jordana i bł. Diany, Szczecin)

zastępca przełożonej
Arkadiusz Pius BIAŁY (fraternia bł. Sadoka i Towarzyszy męczenników, Łódź)

członkowie Rady
Wiara MALDZIEVA (fraternia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Sofia)
Robert Dominik CHRZANOWSKI (fraternia Najświętszego Imienia Maryi, Wrocław)
Piotr GRODECKI (fraternia bł. Sadoka i Towarzyszy męczenników, Łódź)

Prowincjalny promotor fraterni świeckich
o. Maciej Biskup OP

 

Rada prowincjalna:
a. reprezentuje wspólnotę Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego, w szczególności wobec prowincjała,
b. może zgłaszać postulaty na kapitułę generalną i prowincjalną Zakonu,
c. posiada głos doradczy przy mianowaniu promotora prowincjalnego,
d. opiniuje wniosek o powołanie nowej fraterni,
e. zapewnia rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i formacyjnych, np. poprzez wydawanie biuletynu, redagowanie strony internetowej itp.,
f. organizuje doroczne rekolekcje i zjazdy oraz inne wspólne przedsięwzięcia Świeckich w prowincji,
g. utrzymuje kontakt z fraterniami i profesami prywatnymi,
h. zatwierdza i przedstawia prowincjałowi do ratyfikowania i promulgowania Dyrektorium, opracowane przez komisję składającą się z przedstawicieli wszystkich fraterni,
i. przyjmuje inne dokumenty opracowane przez komisję składającą się z przedstawicieli wszystkich fraterni.

Dyrektorium, art. 32