W Dominikańskim Domu Rekolekcyjnym w Korbielowie w dniach 6-9 września.

„Na mocy otrzymanego chrztu każdy członek Ludu Bożego stał się uczniem-misjonarzem (…). To przekonanie przybiera formę apelu skierowanego do każdego chrześcijanina, by nikt nie wyrzekł się swojego udziału w ewangelizacji, ponieważ jeśli ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga, który go zbawia, nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć Go głosić, nie może oczekiwać, aby udzielono mu wielu lekcji lub długich instrukcji. Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie”. (z adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Evangelii gaudium).

Już po raz trzeci Rada Prowincjalna Świeckich Dominikanów w Polsce wraz z zespołem Domu Rekolekcyjnego w Korbielowie organizuje kilkudniowe rekolekcje dla osób świeckich, które chcą podjąć w swoim życiu charyzmat dominikański. Rekolekcje odbędą się w dniach 6-9 września (początek we wtorek późnym popołudniem, zakończenie w piątek po śniadaniu).

Podczas rekolekcji chcemy spotkać się z miłością Boga objawianą w Chrystusie Jezusie, by stać się głosicielami Ewangelii pokoju, zgodnie z wezwaniem, jakie Magisterium Kościoła kieruje dziś do każdego.

Również Zakon Braci Kaznodziejów Duch Święty wzbudził po to, by głosił Dobrą Nowinę o zbawieniu w Chrystusie wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby. Jedną z gałęzi Zakonu Kaznodziejów stanowią fraternie ludzi żyjących pośród świata. Oni to, „za przykładem św. Dominika, św. Katarzyny Sieneńskiej i tych naszych przodków, którzy swoim życiem uświetnili Zakon i Kościół, wzmocnieni braterską wspólnotą, dają szczególne świadectwo swojej wiary, wsłuchują się w potrzeby ludzi swoich czasów i oddają się służbie prawdy”. (z Reguły świeckich dominikanów).

 

Zapisy na stronie Domu Rekolekcyjnego

W zgłoszeniu należy podać, że chodzi o rekolekcje w terminie 6-9 września.

W programie – oprócz Mszy św., wspólnej modlitwy brewiarzowej, różańca i adoracji Najświętszego Sakramentu – nie zabraknie także czasu na indywidualne rozmowy i wędrowanie po górach. Dlatego też na rekolekcje warto zabrać różaniec oraz własne Pismo Święte, notatnik, a także odpowiednie obuwie na górskie spacery (koniecznie „wychodzone” buty, najlepiej za kostkę), ciepłą odzież, kurtkę przeciwdeszczową, mały plecak, termos lub butelkę na wodę i pojemnik na kanapki.