Obchód ten posiada w naszym Zakonie własne teksty brewiarzowe. Poniżej prezentujemy hymny na ten dzień.

Na Godzinę Czytań i Jutrznię

1. Wesel się, święty Kościele,
Bogaty w wielkie zasługi
Świętego Piusa, papieża
Z Zakonu Dominikanów.

2. Jego to natchnął Duch Święty,
Aby swą troską pasterską
Otoczył boską liturgię
I nadał jej jednolitość.

3. Pragnąc uchronić od błędów
I uformować właściwie,
Wydał zbiór prawd wiary świętej
I zawarł je w katechizmie.

4. Prowadził życie pobożne,
Godne swojego imienia,
Wierny Maryi Dziewicy
Cieszył się Jej wstawiennictwem.

5. Boże, najlepszy nasz Ojcze,
Niech nasze hymny Cię wielbią
Za życie świętego Piusa,
Papieża, brata naszego. Amen.

 

Na Nieszpory

1. Wysłuchaj, Boże wszechmocny,
Naszą wieczorną modlitwę,
Gdy Kościół sławi w liturgii
Świętego Piusa, papieża.

2. Ty go przedziwnie wybrałeś,
By stał na czele Kościoła,
I w czasach burz i zamieszek
Strzegł pilnie łodzi Piotrowej.

3. Swoją modlitwą i pracą
I zawierzeniem Maryi
Ocalił Kościół przed wrogiem,
Który zagrażał Europie.

4. Niech święty Pius, nasz patron,
Wstawia się w niebie za nami,
Byśmy, po trudach wędrówki,
Tam się z nim kiedyś spotkali. Amen.