Obchód ten posiada w naszym Zakonie własne teksty brewiarzowe. Poniżej prezentujemy hymny na ten dzień.

1. Nadszedł dzień wielkiej radości,
Godów Baranka Bożego,
Z którym się łączy na wieki
Święta Agnieszka, dziewica.

2. Zastęp aniołów ją wita
Z radosnym śpiewem na ustach;
Matka Najświętsza przyjmuje
Oblubienicę Baranka.

3. Stamtąd obdarza łaskami
Swoich czcicieli na ziemi;
Chorych do zdrowia przywraca,
A zmarłych życiem obdarza.

4. Tobie, o Chryste łaskawy
I Oblubieńcze Kościoła
Chwała niech będzie na wieki
Z Ojcem i Duchem Najświętszym. Amen.