W dniach 28 września – 1 października 2023 r. odbyły się doroczne rekolekcje prowincjalne świeckich dominikanów.

Były one okazją do wspólnej modlitwy, wymiany myśli i doświadczeń między członkami świeckiej gałęzi Zakonu, którzy zjechali do Korbielowa z całej Polski, z Białorusi i z Bułgarii.

Rekolekcje głosił prowincjalny promotor świeckich dominikanów, o. Dariusz Kantypowicz OP.

W tym roku to spotkanie miało szczególny charakter ze względu na dwa wydarzenia: wizytę o. Gerarda Timonera OP, generała Zakonu Kaznodziejskiego, oraz wybory Rady Prowincjalnej na nową kadencję.

W dniu 30 września o. Generał spotkał się z ustępująca radą, a następnie z wszystkimi świeckimi dominikanami obecnymi na rekolekcjach. Spotkanie z 87. następcą św. Dominika zakończyła Msza święta i wspólny obiad.

Tego samego dnia odbyły się wybory bezpośrednie przełożonego prowincjalnego, a następnie pozostałych członków rady. W ich wyniku ukonstytuowała się Rada Prowincjalna w składzie:

  • Przełożony Rady – Arkadiusz Pius Biały (Łódź)
  • Zastępca – Jacek Zejma (Kraków)
  • Sekretarz – Roman Marcin Górski (Lublin)
  • Skarbnik – Paulina Róża Frej (Wrocław)
  • Członek Rady – Viara Piotra z Werony Maldjieva (Sofia)

Do rady z urzędu, bez prawa głosu, należy promotor prowincjalny, o. Dariusz Kantypowicz OP.