W sobotę, 5 grudnia, fraternia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sofii miała swój dzień skupienia – jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Tym razem postanowiliśmy uczcić pamięć zmarłego kilkanaście dni wcześniej o. Stanisława Przepierskiego OP, biorąc do rozważania tajemnic radosnych Różańca św. fragment jego książki „Przy niepokalanym sercu Maryi”. Następnie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu odmówiliśmy w jego intencji Litanię Dominikańską.

O. Stanisław przyjechał do nas z rekolekcjami w lutym 2010 roku. Chojnie przekazywał nam swoje maryjne natchnienia, rozpalał żarliwą modlitwą, nie szczędząc sił objawiał Boże miłosierdzie w sakramencie pojednania, „zaraził” nas nowenną pompejańską. Dni spędzone z o. Stanisławem zaowocowały kilkoma dziełami fraterni: przekład na język bułgarski „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny Ludwika Marii Grignion de Montfort”, wydany z duchowym i materialnym wsparciem sanktuarium w Gidlach; rozpowszechnienie wśród wiernych nowenny pompejańskiej oraz wprowadzenie do praktyki parafii w Sofii i Burgas nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, do czego wykorzystaliśmy teksty z książki o. Stanisława.

Ojciec Stanisław był naszym wielkim przyjacielem. Zawsze powtarzał nam, że Bułgaria jest krajem róż, które należy składać u stóp Najświętszej Dziewicy. Do ostatnich miesięcy jego życia łączyła nas modlitwa za siebie nawzajem.

Niech Pan przyjmie go do grona swoich Świętych w królestwie pokoju i światła.

tekst: Wiara Maldzieva OPs