Nowy promotor jest synem prowincji św. Ludwika Bertranda (Kolumbia).

Poprzedni promotor, br. Rui Carlos Antunes y Almeida Lopes, właśnie zakończył swoją kadencję na tym urzędzie.

Brat Ubaldo urodził się w Bogocie. Do Zakonu wstąpił w roku 2000, rok później przyjął dominikański habit. 2 lutego 2002 r. złożył pierwszą profesję, a cztery lata później złożył śluby wieczyste. W lipcu 2007 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Studiował finanse publiczne na uniwersytecie w Bogocie. Ma także tytuł bakałarza z teologii, który uzyskał na papieskim uniwersytecie w Medellín, taki sam stopień z filozofii (ze specjalizacją w zakresie myśli politycznej i ekonomicznej) oraz magisterium z pedagogiki, uzyskane na uniwersytecie Świętego Tomasza w Kolumbii.

Pracował jako misjonarz na Arubie. Był przeorem klasztoru św. Dominika w Tunja, magistrem prenowicjuszy i skarbnikiem prowincji. Był także wicekanclerzem ds. ekonomicznych uniwersytetu świętego Tomasza, wykładowcą na Wydziale Nauk Humanistycznych i Administracyjnych, a także członkiem grupy badawczej przy Wydziale Ekonomicznym. Pełnił także funkcję przewodniczącego sieci katolickich uniwersytetów Kolumbii.

„Przyjmuję oficjum generalnego promotora świeckich z intencją wspierania młodych ludzi, fraterni, które tworzą jedną z gałęzi naszego Zakonu, i wszystkich, którzy pragną pogłębić i umocnić swoje życie charyzmatem i duchowością Zakonu Kaznodziejskiego na służbie Kościołowi” – powiedział nowy promotor.

Zgodnie z przepisami Reguły Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego, promotor generalny jest zastępcą generała wobec wszystkich fraterni i przedstawia ich propozycje generałowi lub kapitule generalnej. Kadencja promotora trwa 6 lat.