W wyborach brało udział 62 lektorów z 19 fraterni (5 fraterni nie było reprezentowanych).

Członkami nowej Rady zostali:

Arkadiusz Pius Biały – fraternia bł. Sadoka i Towarzyszy, męczenników, w Łodzi, lat 50, w Zakonie 18 lat, elektrokardiolog, teolog, prywatny przedsiębiorca – przełożony prowincjalny

Jacek Zejma – fraternia św. Alberta Wielkiego w Krakowie, lat 56, w Zakonie 12 lat, fizyk, nauczyciel akademicki – zastępca przełożonego

Roman Marcin Sadok Górski – fraternia Matki Bożej Cudownej Opieki w Lublinie, lat 65, w Zakonie 18 lat, historyk, inżynier, emeryt – sekretarz Rady

Robert Dominik Chrzanowski – fraternia Najświętszego Imienia Maryi we
Wrocławiu, lat 49, w Zakonie 17 lat, absolwent szkoły biblijnej na PWT, branża zawodowa budownictwo mieszkaniowo-biurowe – skarbnik Rady

Wiara Piotr Małdziewa – fraternia św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Sofii, lat 66, w Zakonie 27 lat, filolog, nauczyciel akademickicki – radna

Członkiem rady z urzędu jest również o. Maciej Biskup – promotor prowincjalny.

Rekolekcje prowincjalne za nami

Rekolekcje w Korbielowie, podczas których odbyły się wybory, cieszyły się wyjątkową frekwencją. Uczestniczyło w nich około 160 osób, w tym również asystenci fraterni.

Tematem konferencji wygłaszanych przez o. Tomasza Grabowskiego była
modlitwa, której poświęcony jest obecny rok formacyjny, według
nakreślonego przez o. Prowincjała harmonogramu przygotowania Świeckich Zakonu
Kaznodziejskiego do jubileuszu 800-lecia Polskiej Prowincji.

Tradycyjnie już na rekolekcjach gościł także o. Prowincjał. W swoim wystąpieniu podsumował zakończony rok, którego tematem była wspólnota i braterstwo, podkreślając, jak wiele w tym okresie fraternie zrobiły dla siebie nawzajem, dla bliźnich, dla Kościoła i Chrystusa. Ojciec Kozacki opowiadał również o kapitule wyborczej, która odbyła się w lipcu w wietnamskim Biên Hòa.

Wielką radością napełniły nas wszystkich uroczystości obłóczyn pięciorga osób z powstającej fraterni w Korbielowie.