Pięć osób złożyło przyrzeczenia wieczyste jako świeccy Zakonu Kaznodziejskiego.

W piątek, 6 września, przypadała 75. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ojca Michała Czartoryskiego, który oddał życie w Powstaniu Warszawskim na Powiślu, pozostając z rannymi w prowizorycznym szpitalu i rezygnując z możliwości ucieczki w stroju cywilnym. Ten jubileusz stał się okazją do dziękowania Bogu za dar życia, powołania i świętości o. Michała, a także to modlitwy przez jego orędownictwo szczególnie na warszawskim Służewie – ojciec Michał był bowiem jednym z budowniczych klasztoru w tym miejscu. Więcej o jego postaci można dowiedzieć się z poświęconej mu strony internetowej.

Podczas uroczystej Mszy świętej konwentualnej, sprawowanej przez o. Macieja Biskupa, prowincjalnego promotora świeckich dominikanów i koncelebrowanej przez kilkunastu kapłanów (nie tylko dominikańskich), swoje przyrzeczenia wieczyste na ręce Piotra Grodeckiego, członka Rady Prowincjalnej, i w obecności o. Dariusza Kantypowicza, złożyli Małgorzata Maria Magdalena, Wojciech Jordan, Piotr Rajmund, Magdalena Diana i Ilona Dominika. Po złożeniu przyrzeczeń każdy z profesów otrzymał księgę Ewangelii z zachętą, aby nie tylko samemu przyjmował to powierzone mu słowo, ale także je celebrował i głosił całemu światu, w którym żyje, dla zbawienia własnego i bliźnich.

We wspólnej modlitwie uczestniczyli zaproszeni goście, w tym również liczni przedstawiciele Rodziny Dominikańskiej: bracia odbywający swój nowicjat na Służewie, siostry dominikanki z Zielonki, członkinie Dominikańskiego Instytutu Świeckiego z Orleanu, a także przedstawiciele fraterni bł. Imeldy na Służewie, bł. Bartolo Longo przy klasztorze na ul. Freta oraz powstająćej fraterni w Radoniach. Ogromnym wsparciem był śpiew dominikańskiej scholi i pomoc kwartetu smyczkowego.

Słowo pozdrowienia i zapewnienia o modlitwie w intencji całej wspólnoty świeckich dominikanów na Służewie i profesów wieczystych skierował generał naszego Zakonu, wybrany w połowie lipca na Kapitule Generalnej w Wietnamie, o. Gerard Francisco Timoner.

Niedawne przyrzeczenia wieczyste to pierwsze takie wydarzenie w historii powstającej fraterni na Służewie, której historia zaczyna się w lutym 2016 r. Obecnie do wspólnoty należy 36 osób, w tym 5 profesów wieczystych, 19 profesów czasowych i 12 osób na etapie nowicjatu. Gdy przyrzeczenia wieczyste złożą kolejne osoby, będzie możliwe oficjalne przez o. Prowincjała erygowanie drugiej fraterni na Służewie. Prosimy o modlitwę w tej intencji!

tekst: świeccy dominikanie od bł. Michała Czartoryskiego