W Dominikańskim Domu Rekolekcyjnym w Korbielowie w dniach 1-4 października 2019 r.

To, co różni nas, chrześcijan, od nie-chrześcijan – to nie brak cierpienia. Każdy człowiek cierpi, każdy zmaga się z trudnościami. Każdy zmaga się z porażkami, odrzuceniem, czasem poczuciem bezsensu. Pomimo tego wszystkiego jesteśmy jednak przeznaczeni do nadziei. Jesteśmy przeznaczeni do życia w mocy Boga i pełni radości przez zjednoczenie z Nim.

Zapraszamy na rekolekcje dotyczące powołania świeckich do głoszenia Ewangelii. Rozpoznaj w niej swoją historię i daj świadectwo innym, że tylko Jezus uczyni życie spójnym i spełnionym. I tylko On jest źródłem niezawodnej nadziei.

Już po raz pi±ty Rada Prowincjalna Świeckich Dominikanów w Polsce wraz z zespołem Domu Rekolekcyjnego w Korbielowie organizuje kilkudniowe rekolekcje dla osób świeckich, które chcą podjąć w swoim życiu charyzmat dominikański. Rekolekcje odbędą się w dniach 1-4 października 2019 r. (początek we wtorek późnym popołudniem, zakończenie w piątek po obiedzie).

Podczas rekolekcji chcemy spotkać się z miłością Boga objawianą w Chrystusie Jezusie, by stać się głosicielami Ewangelii pokoju, zgodnie z wezwaniem, jakie Magisterium Kościoła kieruje dziś do każdego.

Również Zakon Braci Kaznodziejów Duch Święty wzbudził po to, by głosił Dobrą Nowinę o zbawieniu w Chrystusie wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby. Jedną z gałęzi Zakonu Kaznodziejów stanowią fraternie ludzi żyjących pośród świata. Oni to, „za przykładem św. Dominika, św. Katarzyny Sieneńskiej i tych naszych przodków, którzy swoim życiem uświetnili Zakon i Kościół, wzmocnieni braterską wspólnotą, dają szczególne świadectwo swojej wiary, wsłuchują się w potrzeby ludzi swoich czasów i oddają się służbie prawdy”. (z Reguły świeckich dominikanów).

 

Zapisy na stronie Domu Rekolekcyjnego

W zgłoszeniu należy podać, że chodzi o rekolekcje w terminie 1-4 października. Prosimy także o napisanie kilku zdań o sobie: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, rok urodzenia, telefon kontaktowy, czy należysz do jakiejś grupy/wspólnoty religijnej oraz w jaki sposób spotkałeś się do tej pory z duchowością dominikańską.

W programie – oprócz Mszy św., wspólnej modlitwy brewiarzowej, różańca i adoracji Najświętszego Sakramentu – nie zabraknie także czasu na indywidualne rozmowy i wędrowanie po górach. Dlatego też na rekolekcje warto zabrać różaniec oraz własne Pismo Święte, notatnik, a także odpowiednie obuwie na górskie spacery (koniecznie „wychodzone” buty, najlepiej za kostkę), ciepłą odzież, kurtkę przeciwdeszczową, mały plecak, termos lub butelkę na wodę i pojemnik na kanapki.