Fraternia św. Katarzyny Aleksndryjskiej w Sofii obchodziła święto Założyciela Zakonu Kaznodziejskiego jak zawsze u ojców kapucynów.

W tym roku świętowanie przebiegało jednak w obecności aż czterech ojców Dominikanów: generalnego promotora laikatu, o. Rui Carlosa Antunesa e Almeidy Lopesa, asystenta fraterni o. Marka Grzelczaka, o. Marcina Ruteckiego i o. Dominika Sali. Z ołtarza spoglądali na nas św. Dominik i św. Katarzyna Aleksandryjska.

Obchody zaczęły się od Nieszporów, po których uczestnicy odmówili Litanię Dominikańską przed Najświętszym Sakramentem. Na zakończeniu uroczystej Mszy św. zaśpiewano antyfonę Salve Regina, po czym obecni mogli uczcić relikwie św. Dominika i św. Katarzyny. Wieczór zakończył się agapą.

Święto św. Dominika było zwieńczeniem rekolekcji fraterni, poświęconych poszukiwaniu i rozeznawaniu prawdy w życiu dominikańskim, które poprowadził o. Rui.