W sobotę, 6 lipca 2019 r., dwa dni po święcie patrona fraterni bł. Piotra Jerzego Frassatiego, członkowie wspólnoty w towarzystwie Rady Prowincjalnej Świeckich Dominikanów spotkali się na uroczystej Mszy św. w kościele Matki Bożej Różańcowej w Poznaniu.

Modlitwie przewodniczył asystent fraterni, o. Michał Golubiewski, w koncelebrze z o. Pawłem Zyburą, o. Tomaszem Grabowskim i ks. Damianem Dudkowiakiem.

Po zakończonej liturgii nastąpił obrzęd obłóczyn. Cztery osoby otrzymały szkaplerz i zostały włączone do Rodziny Dominikańskiej i fraterni bł. Piotra Jerzego Frassatiego. Siostry przyjęły imiona: Zdzisława z Moraw, Hosanna z Mantui, Joanna d’Aza oraz Klara Gambacorta.

Jak mówi jedna z nowo obłóczonych sióstr, „przystąpienie do obłóczyn jest moją odpowiedzią na zaproszenie Boga, aby iść śladami św. Dominika w trosce o zbawienie swoje i innych ludzi, powtarzając jego zawołanie «Co będzie z grzesznikami?», które odnosi się zarówno do ludzi, których Bóg postawi na mojej drodze, jak i do mnie samej. Proszę, aby Bóg otwierał moje serce na swoją miłość i żeby mnie prowadził tak, jak będzie chciał, w przewidziany tylko dla mnie sposób. Wypowiadane słowa: «Chcę z Bożą i Waszą pomocą» mówią mi, że nie potrafię tego zrobić bez miłosierdzia i pomocy Boga i wspólnoty – moich Sióstr i Braci z fraterni. Dziękuję im za obecność, otwarte serca, za modlitwę, którą cały czas nas wspierali, i przede wszystkim za świadectwo ich żywej wiary i miłości do Boga”.