Przez całą sobotę, 1 czerwca 2019 r., towarzyszyliśmy młodym przy naszym stanowisku w namiocie powołaniowym.

Jak co roku cieszyło się ono dużą uwagą. Wielu uczestników Lednicy ciekawiło nasze specyficzne powołanie w świecie, wielu pytało, jak realizujemy naszą świeckość. Nie obyło się bez potrzeby wytłumaczenia naszej roli w świecie i Zakonie oraz zaznaczenia naszej świeckości.

Czas, który spędziliśmy w pierwszą sobotę czerwca na Polach, był dla nas czasem niezwykłym i owocnym. Obecność uczestników przy naszym stanowisku, liczne rozmowy zarówno z młodymi, jak i ze starszymi, niezwykła chęć dzielenia się swoim doświadczaniem wiary czy możliwość poznania, choć przez krótką chwilę, ich historii, utwierdziły w nas przekonaniu, że nasza obecność w świecie – zarówno wśród środowisk integrujących młodych, jak i tych integrujących nieco starszych – jest potrzebna i powinna stymulować nas do nieustannej obecności i otwartości.

Mateusz Micał OPs