Sobota, 11 maja 2019 r., to dla fraterni bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Poznaniu uroczysty dzień.

Mszy św. przewodniczył asystent fraterni, o. Michał Golubiewski, w asyście zaproszonych kapłanów: o. Macieja Biskupa, promotora fraterni świeckich św. Dominika w Polsce, o. Tomasza Grabowskiego, o. Józefa Zborzila i ks. Mirosława Tykfera.

W kazaniu o. Maciej Biskup wyraził radość z rozwoju naszej fraterni, gdyż był jej asystentem w minionych latach.

Po kazaniu osiem osób złożyło przyrzeczenia. Beata Maria i Joachim Piotr Jerzy złożyli przyrzeczenia wieczyste, Irena Katarzyna, Agnieszka Imelda, Marcin Michał, Marcin Tomasz złożyli przyrzeczenia na kolejny rok, natomiast Halina Maria Magdalena i Basia Diana złożyły pierwsze przyrzeczenia czasowe na ręce przełożonej fraterni, Cecylii Mir.

Po pięknej liturgii Mszy św., której towarzyszył śpiew scholi Ventuno, siostry i bracia wraz z rodzinami i gośćmi udali się na wspólną, pełną radości agapę.

Jak przeżyliśmy ten dzień?

«Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem». To On nas powołuje. Coś zostawić, coś przekroczyć. Iść drogą, którą nie sam wybrałem.

Moment przyrzeczeń jest przymierzem. Przymierzem z Bogiem, odpowiedzią na wezwanie. Jest powołaniem. Powołaniem, które dopiero coś otwiera. Potrzebuję miłosierdzia Bożego i waszego. Potrzebuję łaski Bożej. Nie zostawiam wołów, ale ruszam w drogę. Przyrzekłem i ruszam w drogę. Skoro mnie powołał, to mnie umocni swoją łaską i poprowadzi. Wszystko przede mną. Wszystko przed nami.

Prosimy o modlitwę za wszystkich przyrzekających – o codzienne odnawianie przyrzeczeń.

tekst: fraternia bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Poznaniu