W sobotę, 10 listopada 2018 r., we fraterni św. Alberta Wielkiego w Krakowie miały miejsce szczególne uroczystości.

U mniszek dominikańskich na Gródku, w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej, odprawiona została tego dnia Msza św., której przewodniczył o. Paweł Kozacki, prowincjał polskich dominikanów. Koncelebransem był asystent fraterni, o. Ireneusz Wysokiński, Ewangelię proklamował br. dk. Dominik Zarychta.

Podczas Eucharystii swoje przyrzeczenia złożyli: wieczyste – Małgorzata, Joanna, Helena, Mariusz i Mirosław, czasowe (kolejne) – Małgorzata, Jolanta, Joanna, Elżbieta, Kamil i Jolanta, a pierwsze czasowe – Bernadeta i Michał.

Przed Mszą do nowicjatu została przyjęta Karolina, która za patrona przyjęła św. Jacka Odrowąża.

Uczestnikom towarzyszyły czytania z XXXII niedzieli okresu zwykłego, m.in. o wdowie, która wrzuciła jeden grosz do skarbony, co spotkało się z pochwałą ze strony Jezusa: „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie” (Mk 12, 44).

Prowincjał w kazaniu mówił szczególnie do świeckich dominikanów – o naszym powołaniu i byciu w świecie, stosownie do naszego świeckiego stanu.

Na uroczystości przybyło wielu zaproszonych gości z innych fraterni: żeńskiej pw. św. Dominika w Krakowie, a także fraterni łódzkiej, hermanickiej i szczecińskiej. Byli także bracia studenci z krakowskiego konwentu, rodziny, przyjaciele i zaproszeni goście, wśród nich przełożona Rady Prowincjalnej, Małgorzata Mazur.

Po Mszy uczestnicy uroczystości świętowali na agapie w tzw. skarbcu w klasztorze braci dominikanów.