Uroczystość jubileuszowa była tym wspanialsza, że tego dnia odbyły się również obłóczyny i pierwsze profesje kilkunastu członków wspólnoty.

Fraternia powiększyła się o pięć osób, które wraz z przyjęciem dominikańskiego habitu i Reguły rozpoczęły roczny okres nowicjatu. Dziesięcioro nowicjuszy złożyło pierwsze profesje, przyrzekając żyć zgodnie z Regułą przez następne trzy lata. Obrzęd obłóczyn i przyrzeczeń odbył się podczas uroczystej Jutrzni.

Kolejnym punktem wspólnego świętowania była Msza św. sprawowana w kościele św. Jacka. Asystent fraterni, o. Adam Sulikowski, w homilii przybliżył krótko historię nawrócenia bł. Bartłomieja. Zwrócił uwagę, że niegdysiejszy zagorzały wróg Kościoła został gorliwym apostołem Różańca świętego i tercjarzem dominikańskim.

Następnie odbył się wykład dr hab. Barbary Strzałkowskiej, profesor UKSW, biblistki i przewodniczki po Ziemi Świętej. Analizując trzeci rozdział Księgi Rodzaju (dotyczący upadku pierwszych ludzi), prelegentka przedstawiła słuchaczom opisany w Biblii mechanizm działania pokusy. Zaakcentowała przy tym myśl, że zamiast na złu powinniśmy skupiać się przede wszystkim na dobru i poszukiwać go w codzienności.

Uroczystość zakończyła się agapą, na której nie zabrakło jubileuszowego tortu i smakołyków przygotowanych przez członków fraterni. Korzystając z okazji, zaproszeni goście mogli również zaopatrzyć się w książki dotyczące życia bł. Bartłomieja Longo i jego dzieła, czyli sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach, jak również dominikańskie pamiątki i różańce.

W wydarzeniu – oprócz członków fraterni bł. Bartłomieja – uczestniczyli także świeccy dominikanie z dwóch wspólnot na Służewie oraz z powstającej fraterni w Radoniach, a także rodziny i zaproszeni goście.