Mszy sprawowanej 11 października przewodniczył o. Tomasz Zamorski, asystent fraterni.

Msza była połączona z przyrzeczeniami życia według Reguły Świeckich Fraterni Świętego Dominika. Marta Małgorzata Korporowicz i Łukasz Rajmund Korporowicz złożyli profesję czasową. Natomiast Paweł Dominik Jóźwiak-Rodan złożył profesję wieczystą. Przyrzeczenia były składane na ręce przełożonego fraterni, Wojciecha Orpiszewskiego.

Po Mszy św. miało miejsce dalsze radosne świętowanie w postaci poczęstunku w sali fraterni.

Obecnie łódzka fraternia bł. Sadoka i Towarzyszy, męczenników sandomierskich, liczy 29 osób: 22 profesów wieczystych, 6 profesów czasowych i 1 nowicjuszka.