Pierwszy światowy kongres odbył się w 1985 r. w Montrealu.

Owocem dyskusji, które miały tam miejsce, był zrewidowany i zatwierdzony przez Stolicę Apostolską tekst Reguły, obowiązującej świeckich dominikanów od 1987 r. Kolejny kongres, po długiej przerwie, odbył się w 2007 r. w Buenos Aires.

W dniach 4-10 października w Fatimie spotkali się przedstawiciele wielu prowincji naszego Zakonu, członkowie Międzynarodowej Rady Fraterni Świeckich Dominikanów (ICLDF), generał Zakonu, o. Bruno Cadoré, i promotor generalny świeckich w Zakonie, o. Rui Carlos Antunes e Almeida Lopes OP, a także bracia z kurii generalnej, odpowiedzialni m.in. za formację.

Polską Prowincję reprezentowali Małgorzata Kopczyńska, mistrzyni formacji z fraterni bł. Imeldy w Warszawie na Służewie, oraz Jacek Zejma, przełożony fraterni św. Alberta Wielkiego w Krakowie. W spotkaniu w Fatimie uczestniczył także Bogdan Penev, przełożony fraterni św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sofii, która jurysdykcyjnie należy do Polskiej Prowincji Zakonu.

W programie Kongresu znalazły się zarówno wystąpienia na sesjach plenarnych, dotyczące m.in. formacji, troski o stworzenie, budowania wspólnoty i wyzwań stojących obecnie przed Zakonem, jak również praca w komisjach tematycznych. Uczestnicy spotkania sprawowali wspólnie liturgię, modlili się także na różańcu i uczestniczyli w procesjach w Sanktuarium. Nie zabrakło również okazji do poznawania kultury i specyfiki różnych regionów świata, w których obecny jest nasz Zakon, m.in. krajów Afryki czy Ameryki Łacińskiej.

W styczniu 2018 r., w ramach przygotowań do Kongresu, list do świeckich dominikanów skierował generał Zakonu. Prosił w nim o modlitwę za dzieło Kongresu, zachęcał także do rozpoznawania znaków czasu, aby jak najowocniej – jako Rodzina Dominikańska – móc głosić orędzie Ewangelii we współczesnym świecie.

Kongres nie ma mocy ustawodawczej. Podjęte na nim decyzje trafią jednak do kurii generalnej naszego Zakonu, gdzie po odpowiednim opracowaniu mogą zostać wprowadzone przez generała jako część prawa zakonnego regulującego formację i udział świeckich dominikanów w misji Zakonu, a także sposób funkcjonowania fraterni, które świeccy dominikanie tworzą.