W dniach 4-7 października odbyły się coroczne rekolekcje dla przełożonych, mistrzów formacji i przedstawicieli fraterni z całej Polski.

Rekolekcje głosił o. Paweł Kozacki, prowincjał polskich dominikanów. Nie zabrakło także promotora świeckich dominikanów w Polsce, o. Macieja Biskupa, oraz Rady Prowincjalnej.

Rok wspólnoty

Już niedługo Polska Prowincja Dominikanów będzie świętować 800-lecie swojego istnienia. Z inicjatywy Prowincjała świeccy dominikanie będą przeżywać trzy kolejne lata przygotowań do tego jubileuszu, przywołując trzy najistotniejsze filary życia dominikańskiego. W roku 2018/2019 będzie to zagadnienie wspólnoty, w roku 2019/2020 – modlitwy, a w roku 2020/2021 – studium.

Wygłoszone podczas rekolekcji konferencje stały się bogatym źródłem inspiracji do pracy we fraterniach w najbliższym roku wokół zagadnienia wspólnoty. Ojciec Prowincjał położył nacisk na nawrócenie wspólnotowe. Przywołał analogię z kształtowaniem Apostołów przez Jezusa – przez to, że byli wspólnotą. Zasugerował, że tworzenie planów pracy we fraterniach warto oprzeć na rachunku sumienia, podobnie jak przy sakramencie pokuty, nazywając jasno zło, które dostrzegamy we fraterni, okazać żal i wzajemnie się przeprosić, a następnie postanowić poprawę – w konkretach,
które będą stanowić podstawę do pracy.

Rekolekcjonista podzielił się swoimi marzeniami. Jednym z nich jest to, abyśmy jako świeccy dominikanie wspólnie z braćmi i mniszkami dojrzeli do wspólnego głoszenia. Bardzo wyraźnie
wybrzmiało podczas rekolekcji to, że fraternie mają być wspólnotami, w których jest realizowanie przykazanie miłości bliźniego. Razem mamy być w drodze, wspierając się i wzajemnie kształtując, cały czas naśladując Chrystusa.

Odnowione obrzędy, Kongres w Fatimie

Podczas rekolekcji omówiono także przebieg obłóczyn i profesji według rytów, które w najbliższym czasie zostaną zatwierdzone przez o. Prowincjała ad experimentum.

Uczestnicy rekolekcji połączyli się także z naszymi polskimi delegatami, uczestniczącymi w kongresie świeckich dominikanów odbywającym w Fatimie, którzy opowiedzieli o trwających tam obradach.

Kolejne rekolekcje – na jesieni 2019 r. – będą połączone z wyborem nowego składu Rady Prowincjalnej na czteroletnią kadencję.