W piątek, 22 czerwca, w dominikańskim klasztorze bł. Piotra Jerzego Frassatiego przy ul. Zielonej w Łodzi miała miejsce uroczysta Msza św.

Mszę celebrował asystent fraterni, o. Tomasz Zamorski. Była ona połączona z przyrzeczeniem świeckiej dominikanki. Magdalena Rzadkowolska złożyła drugą profesję czasową życia według Reguły Świeckich Fraterni Świętego Dominika na ręce przełożonego fraterni, Wojciecha Orpiszewskiego.

Po Mszy św. odbyły się obłóczyny Anny Dominiki Malinowskiej, która została przyjęta do łódzkiej fraterni i rozpoczęła swój nowicjat.

Obecnie fraternia błogosławionych męczenników sandomierskich w Łodzi liczy 29 osób: 21 profesów wieczystych, 7 profesów czasowych i 1 nowicjuszka.