W spotkaniu uczestniczył po raz pierwszy nowy promotor świeckich dominikanów, o. Maciej Biskup, oraz prowincjał, o. Paweł Kozacki.

Spotkanie rozpoczęło się od Mszy świętą. W swoim kazaniu o. Kozacki nawiązał do słów patrona dnia, św. Wincentego Ferreriusza, cytowanych w Godzinie Czytań: „Pomyśl, jak wielka wina spada na przełożonych Kościoła i innych, którzy mają obowiązek głosić (…) ludziom słowo Boże, a którzy raczej chcą wypoczywać w wielkich miastach i willach z pięknymi komnatami wraz z ich rozrywkami”. Kaznodzieja przypomniał o misji całego Zakonu, jaką jest apostolstwo.

Po Mszy podjęto wiele tematów dotyczących bieżących spraw naszej Prowincji. Rozmawiano o potrzebie intensywniejszej formacji i o udziale świeckich dominikanów w apostolstwie Zakonu. Podsumowano także stan prac dotyczących zatwierdzenia nowych tłumaczeń rytów obłóczyn i profesji, a także ustalono, że w najbliższym czasie zostaną ponownie wydane dokumenty obowiązujące świeckich dominikanów (Reguła, Deklaracje, Dyrektorium).

Omówiono także sprawy dotyczące tegorocznych rekolekcji. Ustalono, że jesienią na zaproszenie o. Prowincjała odbędzie się także spotkanie z asystentami fraterni.

Rada Prowincjalna dziękuje przeorowi klasztoru poznańskiego, o. Michałowi Pacowi, za życzliwe przyjęcie i ugoszczenie.