Ks. Tykfer jest redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego”, oficjalnego pisma Archidiecezji Poznańskiej.

Spotkanie było poświęcone wspólnej refleksji nad postsynodalną adhortacją papieża Franciszka „Amoris Laetitia”.

Dokument ten wywołuje skrajne postawy i sprzeczne interpretacje, nawet wśród episkopatu, świeccy dominikanie postanowili więc zapoznać się z samą treścią adhortacji, a nie tylko z kontrowersyjnymi opiniami wokół niej.

Ks. Mirosław, który od początku wnikał w treści „Amoris Laetitia”, przedstawił ten dokument w kontekście zaufania do Magisterium Kościoła. Zwracał też uwagę na ciągłość nauczania dotyczącego małżeństwa, a także osadzenie dokumentu w Tradycji Kościoła.

Spotkanie pomogło uczestnikom zobaczyć bogactwo i duszpasterskie doświadczenie Kościoła zebrane w jednym dokumencie. Dokument ten wymaga od wiernych uczciwej lektury oraz postawy rozeznawania i odpowiedzialności za dobro duchowe.

Ogromną zaletą takiego ujęcia tematu i aktywnego przygotowania się uczestników do spotkania było to, że chociaż każdy z członków fraterni miał własną opinię na temat papieskiego dokumentu, uczestnicy mogli rzeczowo rozmawiać na tematy poruszone w adhortacji oraz w jedności dzielić się swoimi spostrzeżeniami.

Spotkania z zaproszonym gościem i treścią „Amoris Laetitia” stało się kolejnym krokiem ku budowaniu kościelnej jedności między członkami poznańskiej fraterni pod wezwaniem bł. Piotra Jerzego Frasattiego.