W dniach od 9 do 11 lutego gościem świeckich dominikanów był promotor generalny laikatu dominikańskiego, o. Rui Carlos Antunes e Almeida Lopes OP.

Ojciec Rui spotkał się ze świeckimi dominikanami na tradycyjnej agapie z bułgarskimi smakołykami i rakią. Następnego dnia o. Rui spotkał się w Sofii z biskupem Christo Projkowym, egzarchą apostolskim i przewodniczącym Konferencji Biskupów. Z kolei w Plowdiwie odwiedził biskupa Georgi Jowczewa, ordynariusza diecezji sofijsko-płowdiwskiej.

Ostatniego dnia pobytu w Bułgarii o. Rui wygłosił konferencję dla fraterni. Mówił o specyfice wspólnotowego życia i głoszenia świeckich dominikanów. Później celebrował Mszę św. w języku łacińskim i wygłosił słowo dla wiernych.

Na zakończenie wizyty spontanicznie zrodził się pomysł, przyjęty z radością przez o. Rui, aby poprowadził rekolekcje dla fraterni w Sofii latem 2019 r. i w święto św. Dominika przyjął odnowienie profesji członków tej fraterni.