W skład rady weszli: Maro Botica, Felix Hoffmann, Damien McDonnnell, Ludovic Namurois oraz Vilija Šemetienė.

Członkowie Rady podczas swojego pierwszego spotkania kilka tygodni później rozdzielili między siebie poszczególne oficja.

Przewodniczącym Rady został Damien McDonnnell. Ma 54 lata, jest żonaty, ma trójkę dorosłych dzieci, mieszka w Carlow (Irlandia). Ma wykształcenie ekonomiczne (studiował handel zagraniczny i prawo gospodarcze), pracuje w służbie cywilnej. Ukończył także studium nowej ewangelizacji i jest katechistą. Jest przełożonym fraterni w Black Abbey oraz skarbnikiem rady prowincjalnej Irlandii. Szczególnie interesuje się tematyką formacji i nowej ewangelizacji.

Sekretarzem Rady został Felix Hoffmann. Ma 31 lat, jest kawalerem, pracuje jako asystent duszpasterski niedaleko Lipska (Niemcy). Bardzo lubi rozmowę i pracę z ludźmi w każdym wieku, ale szczególnie – z osobami młodymi. W swojej fraterni nie pełni żadnych funkcji, ponieważ jego fraternia ma siedzibę… 600 km od miejsca, gdzie Felix mieszka. Jak mówi, liczy na coraz większą wymianę doświadczeń między poszczególnymi prowincjami Zakonu, abyśmy stawali się coraz bardziej rodziną i uczyli się wzajemnie nowych sposobów głoszenia Ewangelii.

Za komunikację odpowiadać będzie Ludovic Namurois. Ma 51 lat, jest żonaty, ma trójkę dzieci. Przez wiele lat pracował jako księgowy na uczelni. Jest przełożonym rady Wiceprowincji Belgii. Razem z kilkoma braćmi pracuje… w pubie dominikańskim. Towarzyszy także nowej fraterni, która powstała w więzieniu w Ittre. Ludovic bardzo ceni sobie skuteczną komunikację i ma nadzieję, że przez swoją posługę będzie pomagał ludziom w porozumieniu i dialogu.

Troskę o formację obejmie Vilija Šemetienė. Vilija ma 55 lat, jest z wykształcenia matematyczką o specjalizacji ekonomicznej. Była zamężna, ma trójkę dorosłych dzieci. Mieszka w Wilnie. W swojej prowincji odpowiada w ramach rady prowincjalnej za formację świeckich dominikanów, jest także skarbnikiem fraterni na Litwie. Jak mówi, bycie dominikanką to dla niej dawanie świadectwa Bożej bliskości względem człowieka i wspieranie ludzi, aby budowali swoje życie po chrześcijańsku w mocno stechnicyzowanym świecie.

Skarbnikiem Rady Europejskiej został Maro Botica. Ma 34 lata, jest żonaty. Jest profesem wieczystym we fraterni El Olivar z Madrycie, do której należy razem z żoną, Hiszpanką. Sam pochodzi z chorwackiej Dalmacji, z niewielkiej wyspy Korcula, ale już od ponad 10 lat mieszka w Hiszpanii. Niedawno urodziło mu się jego pierwsze dziecko. Ukończył studia z teologii moralnej, ma także magisterium z zakresu bioetyki. Uczy religii w szkole i przygotowuje swój doktorat z historii. Jest także członkiem duszpasterstwa dla młodych ludzi w swojej dominikańskiej parafii El Olivar w Madrycie.

Podczas spotkania w Fatimie wybrano również delegata Europy do Międzynarodowej Rady Fraterni Świeckich Dominikanów – od 2019 r. nasz kontynent będzie reprezentował Gabriel Silva.

Przedstawicielem Europy w Międzynarodowej Radzie począwszy od 2019 r. będzie Gabriel Silva (do tego czasu delegatem pozostaje Klaus Bornewasser). Ma 52 lata, jest żonaty i ma dwójkę dzieci. Przez wiele lat był dziennikarzem, obecnie pracuje w restauracjach. Pełnił rozliczne funkcje w swojej fraterni, pełnił także przez cztery lata oficjum przewodniczącego Rady Europejskiej.