W sobotę, 25 listopada 2017 r., miały miejsce obłóczyny Bernadety, złożenie przyrzeczeń czasowych przez Joannę, Małgorzatę, Jolantę, Kamila, Joannę, Małgorzatę, Elżbietę i Joannę oraz złożenie przyrzeczeń wieczystych przez Renatę.

Pod przewodnictwem prowincjała polskich dominikanów, o. Pawła Kozackiego, oraz asystenta wspólnoty, o. Ireneusza Wysokińskiego, wspierani cichą obecnością i modlitwą mniszek z klasztoru na Gródku w Krakowie, wraz z przełożonym, Jackiem, wśród rodzin, przyjaciół i znajomych, we wspólnej Eucharystii krakowscy świeccy dominikanie dziękowali Bogu za dar powołania.

Wigilia uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata skłoniła do rozważania Jego królowania w życiu każdego z wierzących. Ojciec Paweł w homilii podkreślił, że królowanie Jezusa to wydobywanie z człowieka tego, co jest jego prawdziwą tożsamością, co w nim najpiękniejsze i najlepsze, co jest całym jego potencjałem. To także uwalnianie go od ograniczeń, przywiązań, ciemności, pustki i słabości grzechu. Jest to równocześnie zaproszenie człowieka do królowania. Jest nam dana władza – czasu, zdolności, dobra mieszkającego w nas, którym możemy i powinniśmy zadysponować.

Jak podkreślał kaznodzieja, Boże królowanie to służba. Dominikanin jest powołany zwłaszcza do służby Słowu. Jego zadaniem jest napełniać się Słowem i nieść je tam, gdzie jest posłany.

Wszyscy mieli okazję przyjrzeć się swojemu powołaniu dominikańskiemu, odnowić pragnienie kroczenia śladami św. Dominika i ucieszyć się wzajemnie swoją obecnością. Po przejściu z kościoła sióstr do klasztoru braci uczestnicy uroczystości kontynuowali świętowanie przy wspólnym stole.