Spotkanie odbyło się w klasztorze na warszawskim Służewie w sobotę, 11 listopada.

Wzięło w nim udział ponad 60 osób z całej Polski, m.in. ze Szczecina, Wrocławia, Krakowa, Rzeszowa, Lublina, Siedlec czy Gdańska. Nie zabrakło oczywiście świeckich dominikanów z Warszawy i Radoń. Obecna była także Małgorzata Mazur, przełożona Rady Prowincjalnej, oraz Robert Chrzanowski, członek Rady.

Wykłady poprowadził pan Michał Wilk, biblista, redaktor naczelny portalu internetowego Orygenes+. Pierwsze trzy godziny poświęcone były strukturze literackiej Ewangelii synoptycznych i wpływie tej struktury na to, jak można czytać i rozumieć Ewangelię. Kolejne dwie godziny prelegent przeznaczył na przedstawienie – w oparciu o Ewangelię Jana – przydatnych narzędzi, z których warto korzystać podczas pogłębionej lektury Słowa Bożego: słowników, przekładów, programów komputerowych i stron internetowych.

Jak podkreślał Michał Wilk, celem jego wystąpienia było nie tylko przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim zachęta do regularnej i pogłębionej, osobistej lektury Słowa Bożego, które karmi duchowo i staje się miejscem spotkania żywego Boga.

W samym centrum spotkania znalazła się Eucharystia, sprawowana przez o. Dariusza Kantypowicza, prowincjalnego promotora świeckich dominikanów, w służewskiej kaplicy Matki Bożej Żółkiewskiej. Z racji przypadającego tego dnia Narodowego Święta Niepodległości uczestnicy spotkania modlili się również za naszą Ojczyznę. Po modlitwie był też czas na rozmowy przy wspólnym posiłku.

W organizacji spotkania uczestniczyli świeccy dominikanie z tworzącej się nowej fraterni na warszawskim Służewie.

Pomysłodawcą ogólnopolskich spotkań formacyjnych jest o. Dariusz Kantypowicz, pełniący funkcję prowincjalnego promotora świeckich dominikanów. Spotkania takie będą odbywać się cyklicznie, kilka razy w roku, i będą poświęcone rozmaitym aspektom życia dominikańskiego, pogłębiania wiedzy i umiejętności przydatnych w realizowaniu misji głoszenia Ewangelii w codziennym życiu w świecie.

Spotkania te stanowią uzupełnienie i pogłębienie formacji, która odbywa się w poszczególnych fraterniach i są przeznaczone dla wszystkich świeckich dominikanów: zarówno odbywających formację podstawową (począwszy od nowicjatu), jak i dla osób, które złożyły już przyrzeczenia wieczyste, w tym także dla formatorów. Spotkania mają służyć także integracji i wymianie doświadczeń między przedstawicielami różnych fraterni w Polsce.