Zwiedzanie dominikańskich murali, spacer po mieście oraz agapa z fraternią bł. Sadoka i Towarzyszy, męczenników, znalazły się w programie wizyty świeckich dominikanów z Poznania, którzy 15 lipca przyjechali do Łodzi.

Świeccy dominikanie z fraterni bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Poznaniu oraz ich asystent, o. Michał Osek, rozpoczęli spacer śladami dominikańskich murali od malowidła zatytułowanego „Kontemplacja” vis-a-vis łódzkiego klasztoru. Widać na nim św. Dominika zatopionego w lekturze Biblii oraz dwa otwarte okna, symbolizujące przestrzeń przemiany dokonującej się pod wpływem rozważania Słowa Bożego. Duchowy sens lektury wyrażają uchwycone w locie ptaki – kontemplacja je przemienia, nadaje im wyrazistości, wydobywa ich piękno.

Następnie goście obejrzeli mural pt. „Czarny kruk” (przy ul. Żeromskiego 31), symbolizujący walkę duchową, oraz „Orły” (przy ul. Próchnika 15), mural podejmujący temat przekraczania własnych granic. Spacer zakończył się na ul. Pomorskiej 22, gdzie znajduje się główny mural zatytułowany „Wizja św. Dominika”, przedstawiający rozesłanie do głoszenia Ewangelii.

W czasie spaceru o powstawaniu i symbolice murali stworzonych z okazji jubileuszu 800-lecia zatwierdzenia Zakonu Braci Kaznodziejów opowiadał świeckim dominikanom jeden ze współtwórców projektu, o. Tomasz Biłka.

Centralnym punktem spotkania była Msza św. w łódzkim klasztorze dominikanów, której przewodniczył o. Tomasz Zamorski. Po niej świeccy dominikanie zgromadzili się na agapie, by przy herbacie podzielić się wrażeniami z porannego zwiedzania oraz by lepiej się poznać. Popołudniowa część programu obejmowała zwiedzanie Łodzi, m.in. spacer ul. Piotrkowską, wizytę w Muzeum „Dętka” oraz w Parku im. Juliusza Słowackiego (dawnym Parku Wenecja), związanym ze św. Faustyną Kowalską.