Na zakończenie Jubileuszu 800-lecia istnienia Zakonu przybyło do Rzymu kilkaset osób, reprezentujących najróżniejsze gałęzie wielkiej Rodziny Dominikańskiej z całego świata.

Wśród nich były także osoby z Polski – m.in. kilkanaście osób związanych ze scholą i Duszpasterstwem Absolwentów PostDA przy klasztorze św. Jacka przy ul. Freta w Warszawie, a także świeccy dominikanie z Tarnobrzega, Krakowa, Freta i warszawskiego Służewa. Najliczniejszą grupę stanowili bracia dominikanie i osoby związane ze scholą Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w Krakowie, której powierzono troskę o śpiew podczas uroczystej liturgii na Lateranie.

W sobotę, 21 stycznia, wybraliśmy się na Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu Angelicum, by odebrać zamówione wcześniej wejściówki na Mszę św. pod przewodnictwem papieża Franciszka. Chociaż planowaliśmy jedynie odbiór biletów, a potem zwiedzanie Rzymu – Pan Bóg zainterweniował i przygotował dla nas kilka niespodzianek. Od kilku dni na Angelicum odbywał się Kongres poświęcony misji naszego Zakonu, w którym uczestniczyło ok. 400 przedstawicieli wspólnot dominikańskich z całego świata. Wśród nich znaleźli się o. Dominik Jarczewski i o. Hieronim Kaczmarek. Obu ojców spotkaliśmy niespodziewanie na Angelicum i dzięki ich pomocy udało nam się nie tylko bez kłopotu odebrać wejściówki, ale także… trafić na ostatni dzień obrad Kongresu. Jesteśmy szczególnie wdzięczni o. Hieronimowi, który nie tylko zaprosił nas na Kongres, ale także zadbał o to, abyśmy mogli rozumieć prezentowane wystąpienia dzięki tłumaczom pracującym przy Kongresie.

Mieliśmy także wielką radość spotkać generała Zakonu, o. Bruno Cadoré, którego poprosiliśmy o błogosławieństwo dla naszej tworzącej się fraterni na Służewie. Generał prosił także o przekazanie serdecznych pozdrowień wszystkim świeckim dominikanom w Polsce.

Ostatni dzień Kongresu, w którym niespodziewanie mogliśmy wziąć udział, był poświęcony Rodzinie Dominikańskiej. Mówiono m.in. o różnych sposobach angażowania się w misję przepowiadania Ewangelii: od głoszenia bezpośrednio na ambonie czy w kościele, poprzez podejmowanie rozmaitych działań charytatywnych i posługi miłosierdzia, sztukę czy tworzenie kultury, aż po najprostsze codzienne gesty miłości wobec potrzebujących. Podkreślano rolę kobiet w misji Zakonu jako osób, które z jednej strony dzięki swojej wrażliwości pokazują nowe przestrzenie, do których nie dotarła jeszcze Ewangelia, a z drugiej strony mogą docierać do miejsc, które wymagają świadectwa życia i oddania swojego serca Bogu. Na zakończenie obrad otrzymaliśmy błogosławieństwo generała Zakonu na dalszą drogę podejmowania misji Zakonu. Nagranie ostatniego dnia Kongresu można znaleźć tutaj:

Sobotnie popołudnie wypełniło spotkanie z papieżem Franciszkiem w bazylice św. Jana na Lateranie. W drodze na tę uroczystość w metrze spotkaliśmy braci z Krakowa – w tych dniach Rzym był bardzo biało-czarny. Oczekiwanie na możliwość wejścia do bazyliki wypełniło wiele radości, bo w kolejce do wejścia można było spotkać wiele znanych osób, m.in. poprzedniego generała Zakonu, a obecnie arcybiskupa w jednej z diecezji Argentyny, Carlosa Azpiroza Costę.

Udział we Mszy był niezwykły nie tylko z powodu obecności papieża Franciszka, ale także dzięki doświadczeniu ogromnego bogactwa powołań w ramach Rodziny Dominikańskiej. Wśród uczestników liturgii nie brakowało oczywiście braci (w tym wielu biskupów i arcybiskupów), sióstr z rozmaitych zgromadzeń dominikańskich – zarówno mniszek, jak i sióstr apostolskich – a także osób świeckich na różne sposoby związanych z Zakonem. To piękne doświadczenie, że pomimo wielu różnic – chociażby kulturowych czy językowych – łączy nas miłość do Ewangelii i chęć głoszenia jej w taki sposób, jak czynił to święty Dominik.

Nagranie Mszy św. pod przewodnictwem Franciszka dostępne jest na youtubie, a treść papieskiego kazania można znaleźć na stronach dominikanie.pl

Po zakończeniu Mszy radość z łaski zakończonego Jubileuszu trwała także podczas spotkań w bazylice św. Jana ze znanymi mniej lub bardziej dominikanami, m.in. z kard. Dominikiem Duką, Prymasem Czech, czy o. Wojciechem Giertychem, teologiem Domu Papieskiego. Wieczór zakończył się radosnym świętowaniem w jednej z rzymskich pizzerii.

Udało się nam także odwiedzić i pomodlić przy grobach dominikańskich świętych, których relikwie spoczywają w Rzymie: św. Katarzyny ze Sieny, patronki świeckich dominikanów, bł. Fra Angelico oraz św. Piusa V. Odwiedziliśmy także dom, w którym Katarzyna ze Sieny przeżyła ostatni okres swojego życia i gdzie umarła.

Ostatnim akcentem dominikańskiego świętowania był udział w niedzielnej Mszy świętej w bazylice świętej Sabiny, siedzibie Kurii Generalnej naszego Zakonu, miejscu bardzo mocno związanym ze świętym ojcem Dominikiem. Mszę dla pielgrzymów z Polski sprawował prowincjał polskich dominikanów, o. Paweł Kozacki, a kazanie wygłosił o. Wojciech Giertych. Podkreślał, że zadaniem kaznodziejów – a więc także wszystkich członków Rodziny Dominikańskiej – jest głoszenie „pełnego Chrystusa”, a więc pełnej prawdy o Nim, a nie tylko swoich doświadczeń czy przemyśleń na temat Chrystusa. Aby to było coraz bardziej możliwe, nie można rezygnować z poznawania Go poprzez modlitwę i studium.

Dziękujemy Panu Bogu za to, że jesteśmy częścią Zakonu i że pozwolił nam uczestniczyć w Jubileuszu 800 lat jego istnienia. Niech Jego łaska stale nam towarzyszy i prowadzi nas na krańce świata!

tekst: Piotr A. Górski, tworząca się fraternia na Służewie