Spotkanie było okazją do głębszego przyjrzenia się dominikańskiemu powołaniu.

Licząca osiemnaście osób nowa fraternia tworząca się na Służewie spotkała się w sobotę, 17 grudnia, na Mszy św. roratniej, sprawowanej o godz. 6.00. Jedną z intencji wspólnej modlitwy była prośba o wierność charyzmatowi św. Dominika dla świeckich dominikanów.

W kazaniu o. Maciej Roszkowski zwrócił uwagę, że nasza relacja z Jezusem ma mieć charakter miłosny, a to prowadzi nas do tego, byśmy coraz bardziej poznawali Chrystusa. Podkreślił, że w rozpoczynającej się właśnie drugiej części Adwentu możemy sobie uświadomić, że Ten, na którego czekamy, nie jest pojęciem filozoficznym, ale Osobą, której możemy się oddawać.

Po Mszy bracia i siostry z tworzącej się fraterni zebrali się wraz z o. Dariuszem Kantypowiczem, swoim opiekunem, przy wspólnym stole na pororatnim śniadaniu. Następnie świadectwem swojego rozeznawania powołania dominikańskiego podzieliła się z nowicjuszami Safona Kozielec, świecka dominikanka, współtworząca obecnie nową fraternię przy klasztorze mniszek w Radoniach koło Warszawy. Jej opowiadanie, bardzo szczere i poruszające, stało się pouczającym przykładem tego, w jaki sposób odkrywać w sobie pragnienie podążania za świętym Dominikiem.

Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu uczestnicy spotkania modlili się w intencji rozeznania powołania i drogi, na którą każdego osobiście i po imieniu zaprasza Pan Jezus. Na zakończenie adoracji dziękowali za powołanie świętego Dominika, jego odpowiedź na Boży głos, za 800 lat istnienia Zakonu, za braci z klasztoru na Służewie, żyjących i zmarłych, za dar własnego chrztu i łaskę odkrycia swojego miejsca przy klasztorze na Służewie. Dziękowali także za wszystkich świeckich dominikanów, których Bóg postanowił do tej pory na ich drodze. Zebrani powierzyli też swoje powołanie, cały Zakon i polską prowincję orędownictwu Matki Bożej, Opiekunki naszego Zakonu, odmawiając Litanię Dominikańską.

Podczas dnia skupienia nie zabrakło także wsłuchiwania się i dzielenia się Słowem Bożym. Ostatnim elementem spotkania było wspólne przyjrzenie się treści listu Generała Zakonu o świeckich dominikanach z 2013 r.

Spotkanie stanowiło przygotowanie do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i do dziękczynienia za bliską już 800. rocznicę zatwierdzenia naszego Zakonu.