Na zaproszenie świeckich dominikanów w Sofii gościł o. dr hab. Michał Paluch, regens Polskiej Prowincji Dominikanów.

Kolejną inicjatywą fraterni w Sofii w ramach obchodów jubileuszu Zakonu Kaznodziejskiego był cykl wykładów i prelekcji o. dr. hab. Michała Palucha OP, który przebywał w Sofii od 4 do 8 listopada.

Na zaproszenie Katedry Historii Filozofii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Sofijskiego o. Michał wystąpił z wykładem nt. „Tomasz z Akwinu i Dionizy Areopagita o niepoznawalności Boga”.

Regens był także gościem obu parafii katolickich, gdzie mówił o przeznaczeniu i wolności człowieka oraz o miłości. Poprowadził także rozważania nt. zbawienia niechrześcijan podczas dnia skupienia fraterni.