Osiemnaście osób przyjęło dominikański szkaplerz i rozpoczęło swoją formację jako świeccy Zakonu Kaznodziejskiego.

W sobotę, 10 września, osiemnaście osób – w tym cztery małżeństwa i jedna para narzeczonych – rozpoczęło formację przy klasztorze na Służewie. Uroczystość obłóczyn poprzedziła Msza święta konwentualna, sprawowana według formularza „Mszy za świeckich” przez o. Dariusza Kantypowicza, promotora świeckich dominikanów w Polsce. Uczestniczyli w niej także bracia przeżywający od sierpnia na Służewie swój roczny nowicjat.

Kandydaci przygotowywali się do tego momentu już od lutego. W tym czasie angażowali się m.in. w organizację peregrynacji relikwii bł. Piotra Jerzego Frassatiego na Służewie, wcześniej promując to wydarzenie podczas corocznego Jarmarku św. Dominika. W kwietniu uczestniczyli w spotkaniu Rodziny Dominikańskiej z generałem Zakonu, o. Bruno Cadoré, i w jubileuszowym Spotkaniu Młodych nad Jeziorem Lednickim.

W kazaniu podczas Mszy św., zwracając się do kandydatów do Zakonu, o. Kantypowicz zwrócił uwagę na potrzebę budowania domu wiary w swoim życiu poprzez codzienne wypełnianie woli Bożej. Życzył im, aby włączając się do Zakonu, budowali na fundamencie chrztu, który jest źródłem wszelkich łask.

Po Mszy kandydaci zostali włączeni do Rodziny Dominikańskiej poprzez przyjęcie z rąk przełożonej Rady Prowincjalnej Małgorzaty Mazur dominikańskiego szkaplerza. W uroczystości uczestniczył także Robert Chrzanowski, członek Rady Prowincjalnej z fraterni pw. Najświętszego Imienia Maryi we Wrocławiu.

Po przyjęciu szkaplerza każdy z kandydatów został obdarzony łaską uczestnictwa w dobrach duchowych całego Zakonu i otrzymał z rąk przełożonej Rady Prowincjalnej tekst Reguły, która jest dla świeckich dominikanów drogowskazem na życie charyzmatem św. Dominika. Ponadto każda z osób otrzymała swojego patrona, który będzie towarzyszył nowym świeckim dominikanom w życiu w Zakonie.

We wspólnej agapie, na którą zaprosili nowo przyjęci do Zakonu, uczestniczyli ich bliscy, bracia z klasztoru na Służewie, a także przedstawiciele świeckich dominikanów z fraterni bł. Imeldy na Służewie, bł. Bartolo Longo z klasztoru przy ul. Freta w Warszawie, bł. Sadoka i męczenników sandomierskich z Łodzi oraz z tworzącej się fraterni w Radoniach koło Grodziska Mazowieckiego.

Przez najbliższe miesiące nowicjusze – bo tak zgodnie z dominikańską tradycją określa się osoby rozpoczynające swoją formację także w świeckiej gałęzi Zakonu – będą poznawać podstawowe dokumenty dotyczące świeckich dominikanów, przede wszystkim Regułę i Dyrektorium, pogłębiać swoją modlitwę i znajomość tradycji Zakonu, a także włączać się stopniowo w działalność apostolską klasztoru, przy którym się spotykają.

Moment obłóczyn to także pierwszy krok w trwającym kilka lat procesie tworzenia nowej fraterni przy klasztorze na Służewie. Do jej erygowania konieczna jest obecność co najmniej siedmiu świeckich dominikanów, którzy złożyli przyrzeczenia wieczyste. Już teraz jednak można dołączać do grona osób, które na Służewie formują się i podejmują misję naszego Zakonu.