W spotkaniu brało udział ponad 120 świeckich dominikanów.

Rekolekcje głosił o. Wojciech Jędrzejewski z Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego w Łodzi.

Nicią przewodnią konferencji były słowa świętej Katarzyny ze Sieny o konieczności „zamieszkania i przebywania w wewnętrznej celi poznania siebie”. Rekolekcjonista zwracał uwagę, jak ważne jest poznawanie zarówno obfitych darów i talentów, które Pan Bóg składa w naszych sercach, jak i naszych wad, słabości i grzechów, bo to one mogą stawać się miejscem Bożego działania i być dla nas podpowiedzią, gdzie i w jaki sposób rozwijać się duchowo. Ojciec Jędrzejewski podkreślał, że ta zdolność do bycia wewnątrz siebie ma służyć trzem celom: oddaniu Bogu chwały, własnemu rozwojowi i pożytkowi naszych bliźnich.

Podczas ostatniej konferencji rekolekcjonista zwracał uwagę, że szczególnym rysem życia dominikańskiego jest kaznodziejstwo, które różni się od składania świadectwa swoim życiem i przykładem, chociaż tego świadectwa nie można pomijać. Podkreślał, że jest to zadanie także świeckich dominikanów, którzy nie mogą głosić kazań w trakcie liturgii, ale są wezwani do tego, by w każdej chwili być gotowymi do przekazywania innym tego, co stanowi owoc ich modlitwy i studium. Wskazywał, jak ważne jest dostosowanie formy przekazu do możliwości słuchaczy i jak cenne wskazówki dotyczące kaznodziejstwa można znaleźć w pismach świętej Katarzyny ze Sieny.

Czas spędzony w Korbielowie był także czasem modlitwy – przed Najświętszym Sakramentem, podczas Eucharystii, z różańcem i Liturgią Godzin. Nie brakowało także możliwości skorzystania ze świeżego powietrza, odpoczynku i spacerów po pobliskich szlakach turystycznych. W rekolekcjach uczestniczyli członkowie prawie wszystkich fraterni z Polski, a także świeccy dominikanie z Witebska i osoby, które podjęły formację początkową i z czasem pragną utworzyć nowe fraternie w Rzeszowie, Radoniach koło Grodziska Mazowieckiego i w Warszawie przy klasztorze na Służewie.

Podczas Mszy świętej sprawowanej w sobotę przez prowincjała polskich dominikanów, o. Pawła Kozackiego, czterech braci z Hermanic złożyło przyrzeczenia wieczyste, a po Mszy odbyły się obłóczyny Remigiusza, który dołącza do hermanickiej wspólnoty i będzie formował się w szkole świętego Dominika. Możliwość uczestniczenia w tak ważnej chwili w życiu braci z Hermanic stał się powodem radości dla wszystkich uczestników rekolekcji. Przedstawiciele poszczególnych fraterni przekazali braciom z Hermanic mniejsze i większe upominki, dzielili się także swoim doświadczeniem życia charyzmatem świętego Dominika.

Uczestników rekolekcji odwiedził o. Paweł Kozacki, prowincjał polskich dominikanów. Spotkanie było dobrą okazją do posłuchania jego barwnej opowieści z obrad kapituły generalnej w Bolonii, która odbyła się na przełomie lipca i sierpnia. Ojciec Kozacki podzielił się także swoimi refleksjami dotyczącymi owoców Jubileuszu 800-lecia istnienia naszego Zakonu.

Rekolekcje zakończyły się w niedzielę, 4 września, udziałem w parafialnej Mszy św. i odmówieniem Litanii Dominikańskiej we wszystkich naszych intencjach.