22 maja, w uroczystość Trójcy Świętej, Rodzina Dominikańska wspólnie świętowała Jubileusz 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego.

W spotkaniu, które odbyło się u mniszek w Świętej Annie, wzięli udział przedstawiciele świeckich dominikanów z Łodzi, Gidel oraz Bytomia, siostry ze Wspólnoty Małych Sióstr Baranka, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Matki Bożej Różańcowej, siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika, a także bracia dominikanie.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył i podczas której homilię wygłosił ks. bp Jan Wątroba. Uroczystości w kościele zakończył śpiew antyfony Salve Regina.

Po wspólnym obiedzie na świeżym powietrzu mniszki zaprosiły obecnych przedstawicieli Rodziny Dominikańskiej na spotkanie, podczas którego nastąpiła krótka prezentacja poszczególnych wspólnot. Ojciec Andrzej Kuśmierski, prowincjalny koordynator obchodów Jubileuszu 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego, podkreślił znaczenie jedności Zakonu i całej Rodziny Dominikańskiej.

Głos zabrał także obecny bp Jan Wątroba, który opowiedział o swojej długoletniej przyjaźni z mniszkami z klasztoru w Świętej Annie. Niedzielne wspólne świętowanie zakończyło się modlitwą w kościele.