29 kwietnia w Lublinie nowicjat we fraterni rozpoczęły trzy nowe osoby.

Fraternia pw. Matki Bożej Cudownej Opieki w Lublinie od kilku lat nie miała nowych osób, które chciałyby podjąć charyzmat dominikański żyjąc w świecie.

Jednak wraz z Jubileuszem 800-lecia istnienia Zakonu do fraterni zgłosiło się kilkanaście nowych osób. W święto św. Katarzyny Sieneńskiej, doktora Kościoła i patronki świeckich dominikanów, w Lublinie obłóczono trzy osoby: Beatę Katarzynę Anastazję Jabłońską, Cezarego Piotra Jerzego Kusto i Patryka Jana Matysa. Profesje czasowe złożyła Zofia Agnieszka Teter i Robert Augustyn Szyszka.

Uroczystości we fraterni poprzedziły rekolekcje poświęcone Eucharystii i jej znaczeniu w życiu doczesnym i wiecznym, które wygłosił o. Waldemar Kapeć, asystent fraterni lubelskiej.