W wigilię święta św. Alberta Wielkiego odbyły się uroczystości fraterni św. Alberta Wielkiego w Krakowie.

Główne ceremonie odbyły się w kościele mniszek dominikańskich na Gródku, gdzie Mszy świętej przewodniczył asystent fraterni, o. Ireneusz Wysokiński. Eucharystię koncelebrował o. Dawid Kołodziejczyk.

Do fraterni i nowicjatu przyjęte zostały 4 siostry: Jolanta Maria Magdalena Szot-Śliwa, Lidia Róża Węgrzynowicz, Zoriana Rita Grzybowska i Katarzyna Hilbrycht.

Przyrzeczenia na okres trzech lat złożyli członkowie fraterni: Helena Katarzyna Czosnowska, Jolanta Róża Żeglecka, Anna Maria Tomasza Ociepa, Artur Tomasz Grzybowski, Mirosław Michał Mrzygłód i Mariusz Albert Gumułka.

Msza święta miała uroczystą oprawę. Do wspólnej modlitwy włączyły się mniszki Zakonu Kaznodziejskiego, a także rodziny, przyjaciele, zaproszeni goście, wśród nich członkowie pozostałych dwóch krakowskich fraterni: siostry z fraterni żeńskiej pod wezwaniem św. Ojca Dominika oraz bracia z fraterni męskiej pod wezwaniem bł. Alberta z Bergamo.

Świąteczna atmosfera trwała także na agapie, odbywającej się w Skarbcu, czyli jednym z pięknym, zabytkowych pomieszczeń w klasztorze dominikanów w Krakowie. Wystrój sali nawiązywał w kolorystyce i symbolice do trwającego jubileuszu 800-lecia istnienia naszego Zakonu. Rozmowy, wymiana poglądów, dyskusje, bycie ze sobą nawzajem, wspólne przygotowanie uroczystości – to wszystko pozwoliło poczuć ducha wspólnoty. Jedna z członkiń fraterni św. Alberta, Helena Katarzyna, opowiedziała o początkach i okolicznościach powstania Zakonu Dominikanów.

Spotkanie zostało zakończone wspólną modlitwą.